Välkommen till PREVENTIA. Vi förebygger fel

PREVENTIA AB är ett konsultföretag som arbetar med utbildning och rådgivning om medicinsk teknik och läkemedel.

Vi inriktar vår verksamhet mot kvalitetsledning (QA) och regulatoriska frågor (RA) inom dessa branscher.

Affärsidé

Vi hjälper företag och organisationer att förebygga fel i sin verksamhet genom kvalificerad utbildning och rådgivning i kvalitet och säkerhet.

Som utbildare erbjuder vi professionell och engagerande utbildning med inlärningseffektivitet.

Som konsulter skapar vi ett förtroendefullt och långsiktigt samarbete med extremt god service som leder till bestående resultat hos kunden.

Vi erbjuder ett flexibelt och kompetent nätverk av konsulter inom våra verksamhetsområden och vi gör alltid allt vi kan för att Dina förväntningar skall överträffas. Vi har utökat nätverket med kompetens även inom IP och IP-strategi

Kontakta oss

PREVENTIA AB finns i Bjärred som ligger nära Lund och Malmö i Skåne.

PREVENTIA AB
Morkullevägen 31
SE 237 36 BJÄRRED

Mobil 0709 299779
E-post anette.sjogren@preventia.se

Nätverk

PREVENTIA erbjuder ett stort nätverk av professionella konsulter. Kontakta oss så berättar vi vad vi kan stå till tjänst med!

Kurser

Sterilization of Medical Devices – a one week ten credit course in the different sterilization techniques, a written examination last day, coming course in May 2021. Dates to be defined. Remote course 12 – 16 April 2021. questions -anette.sjogren@preventia.se

ISO 13485:2016 and the Practical Guide ISO 13485 – programme – To give an understanding of the changes, why we have made the changes and also give guidance how to implement the changes. The main focus is on the changes, but the full standard will be covered although not all parts so detailed as the changed parts. We also give the full course for beginners! Questions – anette.sjogren@preventia.se

The MDR, Medical Device Regulation, released May 2017. Programme; the new MDR and the implications for industry. Education occasions – questions; anette.sjogren@preventia.se

ISO 14971 :2019 Risk Management and the TR 24971 Guidance for Risk Management; questions; anette.sjogren@preventia.se

Other Courses see;
https://www.dnvgl.dk/services/medical-device-training-courses-156108
Medical Device Regulation: https://www.dnvgl.dk/training/medical-device-regulation-156023
ISO 13485: https://www.dnvgl.dk/training/iso-13485-2016-156033
Risk Management ISO 14971: https://www.dnvgl.dk/training/risk-management-iso-14971-2012-incl-updates-on-the-fdis-14971-2019-and-24971-2019-156034
Post Marketing Surveillance: https://www.dnvgl.dk/training/post-market-surveillance-156037
Clinical Evaluation Report: https://www.dnvgl.dk/training/clinical-evaluation-report-156036