Medicinsk teknik

Rådgivning

Vi har lång erfarenhet av internationellt arbete med företag och organisationer inom medicinteknisk sektor. Vi hjälper till med bland annat

 • Produktanmälan och registrering – Europa och USA
 • Vi hjälper Er med CE-märkning av medicintekniska produkter
 • 510(k) ansökan till FDA i USA – med mycket kompetent service i USA
 • PMA och IDE ansökningar till FDA i USA – med mycket kompetent service i USA
 • Uppbyggnad av kvalitetssystem enligt krav i EN ISO 13485 (Europa) och CGMP – 21 CFR 820 Quality System Requirements (USA)
 • Riskanalys av produkter och processer med ISO 14971 som riktlinje
 • Revision av system mot krav i ISO 13485 och 21 CFR 820 QSR (USA)
 • Processorientering av verksamheten – processkartläggning och processförbättring
 • Vi organiserar, initierar, koordinerar, leder, svarar för det praktiska genomförandet, avrapporterar och auditerar kliniska prövningsprojekt

Utbildning

Vi kan genomföra företagsintern utbildning för att öka ledningens och personalens kunskap. Kontakta oss för t.ex.

 • Utbildning om allmänna lagar, krav och förordningar för medicintekniska produkter
 • Utbildning i MDD (Medicintekniska direktivet)
 • Utbildning om krav på kvalitetssystem (ISO 13485, 21 CFR 820 QSR (CGMP)
 • Utbildning i Riskhantering – ISO 14971
 • Utbildning i kvalitet – att göra rätt från början
 • Utbildning för kvalificering av interna revisorer
 • Grundläggande statistik
Läs mer om våra utbildningar

PREVENTIA

Anette Sjögren, VD 

Från 1 februari 2005 driver Anette Sjögren PREVENTIA med fokus på kvalitetsledning och regulatoriska frågor inom medicinteknisk industri.

FDA QSR – översättning

För att hjälpa Er att implementera FDA krav på kvalitetssystem har vi gjort en svensk översättning av FDA Quality System Regulation (QSR) 21 CFR part 820 för medicintekniska produkter. Den lilla gröna boken kostar 65 SEK. Porto tillkommer.

Läs mer och beställ här…