Internutbildning på Ert företag

Vi hjälper till att planera, genomföra och följa upp företagsintern utbildning i ämnen som anknyter till kvalitet och regulatoriska frågor. Intern utbildning är utbildnings- och kostnadseffektivt när flera i samma företag vill ha samma utbildning. Utbildningen kan anpassas till det enskilda företagets situation, organisation, produkter eller processer.

Anpassad utbildning för Era behov!

Följ länkarna till höger för att få en uppfattning om vad vi kan erbjuda! De utbildningar som presenteras är exempel på utbildningar. Varje kurs kan anpassas i omfattning, längd och innehåll för att på bästa sätt återspegla behovet.

Kontakta oss för offert!

Välj en kurs i listan till höger för att läsa mer!

Kursutbud

Här finns exempel på företagsinterna utbildningar som vi erbjuder. Kontakta oss om Du har behov av speciell utbildning!