FMECA/FMEA (Feleffektanalys)

Konstruktion och process FMEA och FMECA
Failure Mode Effects (and Criticallity) Analysis

Omfattning
1 dag

Tider
08:30 – 16:30

Fakta om kursen

 

Bakgrund
.
.
.
FMECA har ökat i betydelse under senare år. Genom en systematisk riskanalys av produkters konstruktion och av produktens tillverkningsprocesser kan fel förutsägas, trots att de inte inträffat. Åtgärder kan vidtas och tillförlitligheten kan på så sätt förbättras och kostnader för fel minskas.
Syfte
.
.
Att genom teoretisk genomgång och praktiskt arbete ge kursdeltagarna tillräcklig kunskap och färdighet för att självständigt leda och genomföra feleffektanalys (FMECA) för konstruktion och process.
Målgrupp
.
Befattningshavare inom utveckling, konstruktion, inköp, beredning, produktion, kvalitet eller andra funktioner som skall leda och/eller delta i FMECA.
Innehåll
.
.
.
.
FMECA, principer för genomförande, Process-FMECA, konstruktions-FMECA, arbetsgruppens organisation, sammansättning och arbetssätt, Feltillstånd, orsaker, effekter, felintensitet, allvarlighet, upptäckbarhet, Bedömningsunderlag och bedömningsskalor, Riskprofil, FMECA-blanketten, Åtgärdsprogram, Rapport och uppföljning och datortillämpning (information).
Genomförande
.
.
Föreläsningar, övningar, redovisning, diskussioner. Övningar kan genomföras med företagets egna konstruktioner och processer, varför viss förberedelse i samarbete med företaget krävs.
Antal deltagare Maximalt 16
Kunskapstest Redovisning av tillämpningsuppgift i grupp.
Dokumentation Kompendium, övningsuppgifter och blanketter.


Kontakta oss
 om ni har några frågor eller vill ha en offert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *