Intern revision

Kvalitet

Omfattning
1 dag

Tider
08:30 – 16:30

Fakta om kursen

 

Bakgrund
.
.
.
Efter en tids arbete som kvalificerad revisor är vidareutbildningen viktig. För att bibehålla trovärdigheten av revisionsresultaten krävs att de bedömningar som görs av olika revisorer är likvärdiga. Kursen anpassas efter deltagares erfarenhet varför även nytilsatta revisorer kan deltaga.
Syfte
.
.
Att ge deltagarna tillfälle att repetera viktiga delar av revisionsmetodiken, gå igenom nyheter som berör ledningssystem samt att inbördes jämföra bedömningen av avvikelser och deras konsekvenser.
Målgrupp
Interna revisorer med viss erfarenhet eller nya revisorer.
Förkunskaper
Kunskap om ledningssystem enligt krav i ISO 13485 eller GLP/GMP/GCP.
Innehåll
 

 

 

  • Uppdatering av kravstandarder (ISO 13485, GMP, GLP, GCP)
  • ISO 19011 – vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och miljö
  • Revisionsteknik – repetition
  • Avvikelser vid revision – ”kalibrering” av revisorers bedömningar.
Genomförande
.
.
Föreläsningar, övningar, redovisningar, diskussioner. Under övningarna kommer ett antal situationer (praktiska och teoretiska) att föreläggas revisorerna. De bedömningar som görs redovisas och jämförs, och motiv för eventuellt olika bedömningar diskuteras.
Antal deltagare Maximalt 16
Kunskapstest Genomförs skriftligt enligt önskemål.
Dokumentation Aktuellt material om kravstandarder, övningsuppgifter och blanketter.


Kontakta oss
 om ni har några frågor eller vill ha en offert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *